Tinglysning

Når du tinglyser din bolig, så betyder det, at du offentligt registrerer dine rettigheder i forbindelse med eksempelvis køb af en bolig. Denne registrering beskytter dig blandt andet mod, at sælger foretager dobbelt-salg af boligen. Ved en tinglysning overdrager sælger alle rettigheder vedrørende det solgte til sælger.

Når du således har tinglyst din bolig, så er du også sikret mod, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer kan gøre udlæg i din boligs værdi.

Man tinglyser sin bolig på tinglysning.dk, hvor du kan logge ind med NemID og let ordne det selv. Herefter vil alle oplysningerne være offentlige og frit tilgængelige for de personer, som ville have lyst til at se, hvad du har tinglyst. På samme vis har også du adgang til andre menneskers tinglysninger.

Hvad skal der stå på et skøde til en ejendom?

Når du har købt en bolig, så skal der påføres visse informationer på skødet. På skødet skal man kunne læse ejendommens adresse, og hvor meget ejendommen har kostet. Af skødet skal det også fremgå, hvem sælger og køber er. Skødet skal samtidig oplyse om, hvor stor en del af ejendommen, der er blevet handlet.

Skødet er altså blot en registrering af handlen og en registrering af, hvilke personer der har købt boligen. I tinglysningen af skødet står der ikke noget om andre vilkår for handlen. Disse hører hjemme i købsaftalen.

Hvis du ikke selv ønsker at tinglyse din bolig, så kan du få en advokat til det. Det kræver blot, at du giver ham en fuldmagt til det.

Hvad koster en tinglysning?

Når vi taler om tinglysning af fast ejendom, så er der en ganske fast tarif. Du skal betale 1.750 kroner plus 0,6 procent af ejendomsværdien eller købesummen. Dette beløb skal du betale via tinglysning.dk i forbindelse med, at du tinglyser din bolig. På tinglysning.dk kan du finde flere oplysninger om tinglysning generelt og om priserne på det.

Hvad kan jeg se på tinglysning.dk

På tinglysning.dk har du adgang til mange oplysninger om fast ejendom. Siden 2013 har det været gratis og muligt at søge i deres system. Det er let at finde oplysninger om din egen bolig, men du kan også søge efter andre boliger, hvis du er interesseret i det. Går du for eksempel med overvejelser om at købe en ny bolig, så kan du se, hvilke lån der er i den pågældende bolig. Det kan være en interessant oplysning, såfremt du ønsker at se på den økonomi, som er i det hus, du gerne vil købe.

Det er efterhånden sjældent, at man overtager gammel gæld, men det er set, at du som køber vælger at overtage eksempelvis gamle pantebreve. Værdien af disse er rare at kende på forhånd.

Udlæg og gæld i bolig

Tinglysning.dk har også oplysninger om, om der er gjort udlæg i ejendommen. Udlæg sker typisk, hvis en ejer af huset skylder penge væk, som denne ikke kan betale. Ved en fogedretssag kan det afgøres, at der foretages udlæg i de værdier, som skyldner har. På tinglysning.dk kan du også finde oplysninger om servitutter vedrørende ejendommen. Servitutter kan blandt andet fortælle dig noget om forskellige ydre forhold ved boligen, som du skal være opmærksom på. Det kan være, at hækken kun må have en vis højde. Hvis du har en ejendom med meget jord til, så kan servitutterne fortælle noget om, hvad du må bruge jorden til.

Tinglysning.dk er altså en side, hvor du kan finde mange forskellige oplysninger. Primært bruges den til registrering af fast ejendom og dennes økonomiske og ejermæssige beskaffenhed.

Århus
Europaplads 16
8000 Aarhus C

Roskilde
Københavnsvej 69, 1. sal
4000 Roskilde

Vejle
Foldegade 33
DK-7100 Vejle

Aalborg
Jyllandsgade 20
DK-9000 Aalborg

Kolding
Strandvejen 6
DK-6000 Kolding

Silkeborg
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg

Odense
Svendborgvej 226
DK-5260 Odense

Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

København
Rådhuspladsen 16
1550 København

Herning
Viborgvej 97
DK-7400 Herning

Randers
Lille Voldgade 9, 1. sal
8900 Randers.

Horsens
Tobaksgården 3, 1. sal
8700 Horsens