Samejekontrakt

Samejekontrakten dækker over det forhold, at en gruppe af personer sammen ejer en fast ejendom. En sådan kontrakt udarbejdes for at sikre, at der i tilfælde af konflikter mellem de personer, der sammen ejer en bolig, er en mulighed for at løse problematikken på juridisk forsvarlig vis.

En samejekontrakt kommer typisk i spil, når ugifte samlevende køber bolig sammen. I modsætning til gifte samlevende gælder der nemlig andre regler for ugifte.

Hvad er samejekontaktens indhold?

Samejekontrakten er et dokument, som er med til at regulere forskellige forhold med hensyn til boligen. Et eksempel kunne være fordelingen af udgifter til vedligehold af boligen. Samejekontrakten kan også angive, hvordan I hver især kan komme ud af ejerforholdet, hvis I eventuelt går fra hinanden. Samejekontrakten kan være med til at regulere fordelingen af penge ved salg af ejendommen.

I nogle tilfælde har den ene part betalt flere penge til huset, og har derfor krav på større andel af overskuddet. Men alt det skal skrives ind i en samejekontrakt, ellers har I som ugifte ikke nogen krav, hvad dette angår. Uden en samejekontrakt vil et eventuelt overskud ved salg af hus eller lejlighed blive fordelt ligeligt.

Husk dog endelig på, at samejekontrakten ikke behandler spørgsmålet om ejerskabet.

Konsekvenser ved fravær af samejekontrakt

Hvis et ugift par har købt fast ejendom og ikke har fastsat en samejekontrakt, da skal regulering ske efter gældende almindelige juridiske regler. Med andre ord vil det sige, at alle beslutninger vedrørende boligen skal træffes og ikke mindst indgås i enighed. Hvis en enighed ikke kan opnås, da taler man generelt om opløsning af samejet.

Opløsning af samejet kan have vidtrækkende konsekvenser. Personlige som økonomiske. Hvis det ugifte par ikke kan blive enige om, hvordan og hvorledes de vil sælge deres hus, så vil det i yderste konsekvens betyde, at huset skal sælges på auktion. Det er en såkaldt frivillig auktion, der minder om en tvangsauktion og risikoen for betydelige økonomiske er meget stor.

Oprettelse af samejekontrakt

Som udgangspunkt kan I selv oprette en samejekontrakt, hvor I skriver de ting ned, som I mener kunne komme til at have en betydning i fremtiden. I virkeligheden bør I søge hjælp hos en advokat, som kan rådgive jer i forhold til udarbejdelsen af en samejekontrakt. Gyldigheden afhænger ikke af, om kontrakten er udarbejdet af en advokat eller jer selv.

Der er flere pointer i at søge hjælp hos en advokat, hvor den primære pointe er dennes juridiske og praktiske forståelse for de ting, som I i en samejekontrakt bør være opmærksomme på. For et ugift par som just har købt hus, er det ikke sikkert, at man gør sig tanker om, at forholdet en dag kan gå i stykker. På den måde tænker man, at det hele nok skal gå, og at vi nok altid er i stand til at blive enige. Men sådan er det desværre ikke altid. For hinandens skyld bør I sikre jer, således at I er i stand til at afhænde et hus eller en lejlighed igen, uden at det skal ødelægge jeres økonomi.

Udvidet samlevertestamente er endnu en sikring

For det ugifte par er der mange forhold, som man skal være opmærksom på, når man ønsker at købe fast ejendom eller sikre sig ved dødsfald. Hvor samejekontrakten tager hensyn til de forhold, som er beskrevet ovenfor, da er et udvidet samlevertestamente en mulighed for juridisk at sørge for, at ens formue og værdier ender i de rigtige hænder efter ens død. Specielt med hensyn til den efterladtes mulighed for at blive siddende i huset er et samlevertestamente en meget fornuftig idé.

Du skal hele tiden huske på, at der ikke gælder de sammen regler for ugifte par, som for gifte par. Derfor er det magtpåliggende, at ugifte par søger hjælp hos en advokat, som kan hjælpe med at rådgive og udarbejde dokumenter, der sikrer jer ved dødsfald eller uenighed om håndteringen af fast ejendom.

Århus
Europaplads 16
8000 Aarhus C

Roskilde
Københavnsvej 69, 1. sal
4000 Roskilde

Vejle
Foldegade 33
DK-7100 Vejle

Aalborg
Jyllandsgade 20
DK-9000 Aalborg

Kolding
Strandvejen 6
DK-6000 Kolding

Silkeborg
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg

Odense
Svendborgvej 226
DK-5260 Odense

Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

København
Rådhuspladsen 16
1550 København

Herning
Viborgvej 97
DK-7400 Herning

Randers
Lille Voldgade 9, 1. sal
8900 Randers.

Horsens
Tobaksgården 3, 1. sal
8700 Horsens