Fortrydelsesret

Efter at have erhvervet sig en bolig så er der faktisk mulighed for at fortryde købet, såfremt du har købt boligen som privatperson og ikke i erhvervsmæssigt øjemed. Det kan lyde underligt, at man køber en bolig til mange penge for derefter at fortryde det. Men økonomiske og personlige forhold kan ændre sig så hurtigt og i en sådan grad, at man ikke ser nogen anden mulighed.

I det følgende vil vi se på, hvordan fortrydelsesretten er skruet sammen for køber. Det viser sig nemlig, at der er to måder, hvorpå du kan fortryde en eventuel hushandel. Det er vigtigt, at du er opmærksom på de to fremgangsmåder, da specielt fortrydelse uden advokatforbehold kan blive en bekostelig affære.

Langt lettere er det at fortryde en handel, hvis specielt køber sørger for at anskaffe sig et advokatforbehold, som sørger for, at køber kan fortryde en indgået aftale uden økonomiske konsekvenser.

Hvad koster det at fortryde

Lad os med det samme slå fast, at fortrydelsen af et boligkøb er dyrt. Men du skal også være opmærksom på, at der i fortrydelsesretten er en fortrydelsesfrist på 6 hverdage fra handlens indgåelse. Bruger du ikke denne fortrydelsesfrist, så er du bundet af købet, og det kan ikke gå tilbage. Husk, at du skal orientere sælger eller dennes repræsentant skriftligt om, at du alligevel ikke ønsker at indgå handlen.

Men tilbage til det økonomiske i spørgsmålet om fortrydelsesretten i forbindelse med et huskøb. Såfremt du, efter underskriften af en købsaftale, fortryder købet, så er du forpligtet til at betale sælger 1 procent af salgsprisen. Hvis køber i forbindelse med købet allerede har betalt nogle penge til sælger, så kan sælger blot modregne dette beløb. Som du ser, kan det blive dyrt, hvis du ikke sørger for at tænke dig godt om, inden du indgår en aftale om et huskøb.

Vær opmærksom på disse forhold, når fortrydelsesretten skal i brug

I forhold til fortrydelsesrettens svarfrist er det vigtigt, at du har tjek på følgende. Når du skal købe et hus, og forhandlingerne er ved at være ved vejs ende, så er det sådan, at det enten er køber eller sælger, som skriver under på købsaftalen først.

Skriver køber under først, er det denne, som i hus-sprog fremsætter et købstilbud, og fortrydelsesretten starter først fra den dag, hvor sælger skriver under på dokumentet. I den mellemliggende periode, hvor dokumentet er på vej fra køber til sælger, kan køber fortryde uden at skulle betale bod. Det kræver dog, at sælger ikke har skrevet under på det tidspunkt.

Denne regel er en klar beskyttelse af køber i rollen som forbruger. Nu kan det også ske, at det omvendte er tilfældet, og sælger fremsætter tilbuddet ved at være den første til at skrive under på købsaftalen. I det tilfælde skal du være ekstra opmærksom på, at fristen allerede starter på det tidspunkt, hvor sælger gør køber opmærksom på, at der er et tilbud på vej.

Hvis køber allerede skulle være flyttet ind i huset, så kan denne stadig fortryde. Blot skal ejendommen leveres tilbage i samme stand. Er der væsentlige fejl eller mangler ved boligen, eller har køber ændret ting ved boligen, så ejendommens stand er ændret, da kan handlen ikke fortrydes, og køber hæfter for handlen på samme vis som uden fortrydelse.

Alt dette kan i øvrigt undgås, hvis sælger og køber i kontrakten indskriver et advokatforbehold. Et sådant giver nemlig både køber og sælger ret til at fortryde en handel efter underskrift af købsaftale, hvis advokaten ikke godkender aftalen.

Århus
Europaplads 16
8000 Aarhus C

Roskilde
Københavnsvej 69, 1. sal
4000 Roskilde

Vejle
Foldegade 33
DK-7100 Vejle

Aalborg
Jyllandsgade 20
DK-9000 Aalborg

Kolding
Strandvejen 6
DK-6000 Kolding

Silkeborg
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg

Odense
Svendborgvej 226
DK-5260 Odense

Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

København
Rådhuspladsen 16
1550 København

Herning
Viborgvej 97
DK-7400 Herning

Randers
Lille Voldgade 9, 1. sal
8900 Randers.

Horsens
Tobaksgården 3, 1. sal
8700 Horsens