Forældrekøb

I takt med at de store byer oplever en stigning af unge mennesker, som i forbindelse med uddannelse, søger egnede boliger, så er forældrekøb blevet ganske populært. Og måske langt hen ad vejen også en nødvendighed, da universitetsbyerne i mange år har forsømt at bygge billige lejligheder og kollegier til de unge mennesker.

Med et forældrekøb sker der typisk det, at forældrene køber en lejlighed, som de herefter lejer ud til deres børn. Udover den helt åbenlyse fordel for de unge, så har forældrene oftest også et økonomisk incitament, når de vælger at sørge for, at deres børn kan komme til at bo godt og trygt.

Kan barnet bo gratis?

Mange forældre ønsker at lade deres børn bo gratis. Her skal forældrene være opmærksomme på, at den ordning kan betyde, at både forældrene og den unge bliver beskattet. For forældrene vil det betyde, at de vil blive beskattet i det omfang, som almindelig markedsleje ville være for en tilsvarende bolig. For den unge betyder det derimod, at fritagelsen for betaling af husleje er at betragte som en gave. Da der er et skattefrit beløb på 61.500 kroner, da vil det unge menneske først blive beskattet af den del af huslejen, som måtte overgå det beløb.

Fordele ved forældrekøb

Et par af fordelene ved forældrekøb er nævnt i forrige afsnit, men helt konkret kan forældrene opnå en skattemæssig fordel, da de ved køb af en bolig og efterfølgende udlejning i skattemæssig forståelse sidestilles med en privat virksomhed. Forældrene kan få fradrag for udgifter i forbindelse med lejligheden, og senere kan de sælge lejligheden til deres barn til en pris, der svarer til sidste ejendomsvurdering minus 15 procent. På den måde kan forældrene på gunstig vis overdrage barnet en værdimæssig formue.

Endvidere kan den unge søge om boligsikring, men det kræver, at der er udarbejdet en lejekontrakt. Som udgangspunkt er det i det hele taget en god idé med en lejekontrakt, der også kan sikre dit barn, hvis han eller hun på et tidspunkt flytter sammen med eksempelvis en kæreste, og der opstår splid om lejeforholdet. En lejekontrakt kan også kundgøre lejens størrelse over for Skat.

Udover de økonomiske fordele er der uden tvivl den fordel, at forældre på denne måde kan hjælpe deres børn godt på vej imod et stabilt studie- og voksenliv, hvor hjemmebasen er sikret, og det unge menneske kan koncentrere sig om sin uddannelse.

Ulemper ved forældrekøb

Når I går i gang med at se på mulighederne for et forældrekøb, så er det i første omgang ret let at få øje på de skattemæssige fordele, samt de fordele som jeres barn kan opnå ved ikke at skulle forsøge at få fat på en, i mange tilfælde, meget dyr lejlighed i de store universitetsbyer.

I skal betragte forældrekøbet som en langtidsinvestering, hvor du lige nu og her får en skattemæssig fordel, men hvor den virkelige gevinst kan vise sig først at opstå en gang langt ude i fremtiden.

Hvis I, som ejere af boligen (forældre), vælger at sælge denne, når jeres barn ikke længere ønsker at bo der, så skal I være særligt opmærksomme på, at I skal betale skat af et eventuelt overskud på salget. Da I ikke selv har boet i lejligheden, er I underlagt samme lov, som hvis I havde boet der. I stedet kan I vælge at sælge boligen til jeres barn. Hvis han eller hun bliver boende der, vil vedkommende ikke i fremtiden blive beskattet af avancen.

Århus
Europaplads 16
8000 Aarhus C

Roskilde
Københavnsvej 69, 1. sal
4000 Roskilde

Vejle
Foldegade 33
DK-7100 Vejle

Aalborg
Jyllandsgade 20
DK-9000 Aalborg

Kolding
Strandvejen 6
DK-6000 Kolding

Silkeborg
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg

Odense
Svendborgvej 226
DK-5260 Odense

Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

København
Rådhuspladsen 16
1550 København

Herning
Viborgvej 97
DK-7400 Herning

Randers
Lille Voldgade 9, 1. sal
8900 Randers.

Horsens
Tobaksgården 3, 1. sal
8700 Horsens