Fejl og mangler

Efter at en købsaftale er indgået og sælger er fraflyttet boligen, kan køber flytte ind. Her viser det sig engang imellem, at der er fejl og mangler ved ejendommen, som køber ikke har været vidende om. I juridisk forstand skelner man mellem faktiske mangler og juridiske mangler, som begge spiller en rolle, når du efter et køb opdager en fejl eller mangel ved dit nye hus.

Faktiske og retlige mangler

En faktisk mangel dækker over det forhold, at du rent fysisk kan se, at en del af det købte ikke lever op til aftalen. For eksempel kan alle vinduerne i stuen være i stykker. En retlig mangel er en lidt sværere størrelse at fortolke, men vil i forbindelse med et huskøb typisk have at gøre med, at en genstand ikke kan anvendes til det forventelige, da det efter gældende lov vil være ulovligt. Eller at sælger har videresolgt en genstand, som han retteligt ikke kan disponere over.

Med indgåelsen og købet af ejerskifteforsikring og forskellige tilstandsrapporter, så er dit udgangspunkt, at du, som køber, er godt stillet. Stadigvæk er det en god idé, at du er opmærksom på, at købet af en bolig også efterfølgende kræver, at du holder øje med kvaliteten af det købte, så du kan reagere i god tid.

Hvad er en tilstandsrapport

Du har sikkert hørt om tilstandsrapporten, som skal være med til at afgøre, om det hus du gerne vil købe er i forsvarlig stand eller ej. Hvis sælger af bolig har truffet den beslutning, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport, så kan du gå ud fra, at huset er blevet set igennem for væsentlige mangler. Blot skal du som køber af fast ejendom være opmærksom på, at en tilstand ikke gennemgår alt ved et hus.

En tilstandsrapport gennemgår for eksempel ikke el-installationer og vvs-installationer. Derimod indeholder en tilstandsrapport et resultat af huseftersynet og de enkelte bygningsdeles tilstand. Sælger skal også i tilstandsrapporten oplyse om skader, som han eller hun er vidende om.

På baggrund af at der en del ting, som ikke skal medtages i en tilstandsrapport, så er det derfor en god idé at alliere sig med en byggesagkyndig, når du overvejer at købe et hus. Sammen med ham kan du grundigt gennemgå alle de dele i huset, som erfaringsmæssigt er yderst vigtige at holde godt øje med.

Sælgers oplysningspligt

Juridisk tales der om sælgers loyale oplysningspligt. Det dækker over, at sælger har pligt til at oplyse om eventuelle forhold, som kan have betydning for, om sælger køber huset eller ej. Sælger har dermed pligt til at oplyse om mangler, som køber ikke med ordinær undersøgelse af huset har været i stand til eller har haft mulighed for selv at opdage. Vær opmærksom på, at der foreligger en såkaldt bagatelgrænse på 5.000 kroner, hvor sælger først skal betale, hvis dette beløb overskrides.

Sker der nu dette, at sælger overtræder sin loyale oplysningspligt på meget grov vis, og du opdager, at der er væsentlige fejl og/eller mangler ved det købte, da har køber endnu en anden mulighed.

Væsentlige fejl og mangler er karakteriseret derved, at de udgør mere end 5 – 8 procent af købesummen, og du har da mulighed for at rejse et krav til sælger, hvor du beder om et forholdsmæssigt afslag i det beløb, som du oprindeligt købte boligen for. Skulle du komme til at stå i en situation, hvor hverken sælger eller ejerskifteforsikringen mener at stå til ansvar, da skal du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig videre med sagen.